1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "En datamaskin er en elektris…

"En datamaskin er en elektrisk hjerne kinesisk."

Translation:A computer is an electric brain in Chinese.

September 14, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/kebukebu

电脑 (diàn năo) = datamaskin: 电 (diàn) = elektrisitet; 脑 (năo) = hjerne

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.