https://www.duolingo.com/profile/JegHeterKordian

Hos oss / med oss

Can somebody write some examples of when it's correct to write hos oss / med oss ?

September 14, 2015

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/grydolva

Med oss = with us/together. Often "sammen med..."

Skal du være her sammen med oss? - Are you staying here with us?

Hun skal bli med oss på stranda - She is coming with us to the beach.

Hun skal dra sammen med oss - She is leaving with us

Skal du bli med oss hjem? - Are you coming home with us?

Enten er du med oss eller så er du mot oss - Either you are with us or against us

Hos = at someones place/here (often "her hos...")

Skal du være hos oss? - Are you staying at our place?

Sånn gjør vi det ikke hos oss - We don't do it like that here

Festen er hos oss - The party is at our place.

Sitt her hos oss/Sitt her med oss - (Come) sit here with us (saying med sounds a bit more commanding to me, telling someone to sit down and stay)


https://www.duolingo.com/profile/JegHeterKordian

Excellent! Tusen takk!

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.