"Here is your check."

Dịch:Đây là tờ séc của bạn.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh11

Séc và tờ séc có khác nhau đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Câu trước dịch là séc thì chấp nhận, câu sau cũng như vậy lại sai. Không hiểu nổi Admin!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcongt

check co nghia là kiem tra mà mọi người????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuochai2015

Đây là ngân phiếu của bạn. ....mà bị sai rồi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeNhung3

Ha ha ha, tất nhiên là sai rồi, check phải là tờ séc chứ phuochai0401 =))))))))))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

"Check " (noun)trong tiếng Việt là chi phiếu

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

This is your check

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DinhThu7

Ngân phiếu của bạn đây cũng bị sai !

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.