Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Nhiyen1012

Không nghe được bài

Mình dùng trình duyệt Chrome, sao mở hoài mà không nghe được bài vậy mọi người?

3 năm trước

0 Nhận xét