1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "There are several bakeries i…

"There are several bakeries in the small town."

Translation:Det finnes flere bakerier i den lille byen.

September 15, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Razukin

Bokmålsnormen åpner for at «flere bakeri» er et gyldig alternativ. Ble ikke godtatt


https://www.duolingo.com/profile/shaked389319

How would I know when to use "det finnes" and when "det er"

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.