https://www.duolingo.com/profile/Baosky0303

Bài kiểm tra

Làm thế nào để tôi xem lại bài kiểm tra của mình để biết mình sai ở đâu. Thanks.

September 15, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/specialdacbiet

Sau khi kiểm tra xong có phần xem lại bài học ở bên trái phía cuối trang ý^^

September 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Baosky0303

Lúc đó mình không chọn giờ muốn xem lại được không???

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/specialdacbiet

không^^

September 17, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.