https://www.duolingo.com/Baosky0303

Bài kiểm tra

Làm thế nào để tôi xem lại bài kiểm tra của mình để biết mình sai ở đâu. Thanks.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/specialdacbiet

Sau khi kiểm tra xong có phần xem lại bài học ở bên trái phía cuối trang ý^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Baosky0303

Lúc đó mình không chọn giờ muốn xem lại được không???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/specialdacbiet

không^^

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.