"Weeatthefruitfrommygrandmother'sgarden."

Dịch:Chúng tôi ăn trái cây từ vườn của bà tôi .

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tienduong2306

đọc khó nghe quá người nước ngoài nói còn dễ nghe hơn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtung1202v

Chúng tôi ăn quả.. ? Ứ đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chauanh4

Đọc từ fruit giống food quá ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhQuocN

Lỗi: "Chúng tôi ăn quả từ vườn của bà tôi" bị tính là sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhUyn911068

Trả lời đúng rồi còn chấm sai là sao? Dạo này người chấm điểm linh tinh quá, ngày nào cũng chấm linh tinh, viết đúng không sai chữ nào cũng chấm sai là sao? Thay người giúp tôi cái, nếu vượt quá mức tôi thì tôi không dùng phần mềm học này nữa đâu nhé. Chấm tào lao. Tiếng anh còn kém hơn cả tôi.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

Phần mềm chấm chứ người nào đứng ra chấm bạn hè

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.