1. Forum
  2. >
  3. Topic: Esperanto
  4. >
  5. "Is that animal holy?"

"Is that animal holy?"

Translation:Ĉu tiu besto estas sankta?

September 16, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/FredCapp

Ĉu tiu estas mia bovo?
Ne, tiu estas sankta bovo, mia bovo manĝas infanojn.


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Hints are not sentence-specific.

The English word "that" can be either "tio" or "tiu" in Esperanto depending on the context.


https://www.duolingo.com/profile/carbsrule

Jes, ĉiu besto estas sankta

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.