https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

lingots free forever and question

mỗi ngày có một câu hỏi, ai trả lời đung sẽ nhận được 1 lingots bắt đầu từ ngày 16 tháng 9

September 16, 2015

18 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

phí đóng là một lingots các bạn nhé

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

câu đố nhé:trong lớp co 13 người,1 người ra,2 người vào và cô giáo vào lớp là 3 người vào lớp,giờ ra chơi có thêm 12 bạn vào,14 phụ huynh vào nữa và hết giờ ra chơi,14 phụ huynh ra,5 học sinh vào.Hỏi sau giờ ra chơi co tất cả mấy bạn trong lớp

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

phí 1 lingots mà trả lời được 1 lingot vậy là huề vốn rồi -_-

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

tham gia à,nếu vậy thì trả lời đi,xong rồi mình sẽ xem xét để xem bạn có phải đóng phí không

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

trả lời đi

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/manh246

cho mình đăng kí nha

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

ok

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/manh246

mình tặng cậu 1 lingots rồi đó

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

ok,cam on ban nhe

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

ai tra loi sai cau dau se phai dong phi nhe

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

toi di choi bang xe may,toi di 15 km, xe may moi phut di duoc 1 km, neu toi di bo xe mat bao nhieu phut, nguoi di mot phut bang 10 lan xe may di mot phut

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/manh246

câu neu toi di bo xe mat bao nhieu phut là sao vậy cậu

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

nham,phai la se

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/x-men2003

cậu viết có dấu đi để mình còn hiểu!

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacher_duolingo

nham,phai la se chuyển sang: nhầm, phải là sẽ

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/manh246

bó tay cậu ghi lại đề có dấu xem nào

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/x-men2003

chẳng hiểu gì cả ? viết dấu đi

September 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/x-men2003

cả câu hỏi ý!

September 18, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.