https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

lingots free forever and question

mỗi ngày có một câu hỏi, ai trả lời đung sẽ nhận được 1 lingots bắt đầu từ ngày 16 tháng 9

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

phí đóng là một lingots các bạn nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

câu đố nhé:trong lớp co 13 người,1 người ra,2 người vào và cô giáo vào lớp là 3 người vào lớp,giờ ra chơi có thêm 12 bạn vào,14 phụ huynh vào nữa và hết giờ ra chơi,14 phụ huynh ra,5 học sinh vào.Hỏi sau giờ ra chơi co tất cả mấy bạn trong lớp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

phí 1 lingots mà trả lời được 1 lingot vậy là huề vốn rồi -_-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

tham gia à,nếu vậy thì trả lời đi,xong rồi mình sẽ xem xét để xem bạn có phải đóng phí không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

trả lời đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manh246

cho mình đăng kí nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

ok

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manh246

mình tặng cậu 1 lingots rồi đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

ok,cam on ban nhe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

ai tra loi sai cau dau se phai dong phi nhe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

toi di choi bang xe may,toi di 15 km, xe may moi phut di duoc 1 km, neu toi di bo xe mat bao nhieu phut, nguoi di mot phut bang 10 lan xe may di mot phut

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manh246

câu neu toi di bo xe mat bao nhieu phut là sao vậy cậu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

nham,phai la se

3 năm trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

cậu viết có dấu đi để mình còn hiểu!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacher_duolingo

nham,phai la se chuyển sang: nhầm, phải là sẽ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manh246

bó tay cậu ghi lại đề có dấu xem nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

chẳng hiểu gì cả ? viết dấu đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

cả câu hỏi ý!

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.