Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I would have returned the book to the library."

Dịch:Tôi đáng lẽ đã trả lại quyển sách cho thư viện rồi.

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynThThy144279

Trả cho không được hả ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuthanhquy

Mh dịch đáng nhẽ. Hắn dịch đáng lẽ. Mh sai. Hắn đúng. Định mệnh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loild

Trả cho thư viện thôi cũng đc, thoát ý và hay, cứng nhắc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/backtohome13

Gõ y sì như đáp án thiếu mỗi dấu nặng (.) của từ "viện" mà sai haizz

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Would have : đáng lẽ đã

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phmvntng2

Cập nhật lại đi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienhuong911903

Dịch cứng nhắc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lasse47031

Dua hay dem cung dong nghia!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiPht
HiPht
  • 19
  • 15
  • 2

Mik dịch tôi đáng lẽ đã trả quyển sách lại cho thư viện mà bị sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mình dịch: tôi đáng lẽ đã trả quyển sách lại cho thư viện rồi". Bị sai chữ lại. mình nghĩ cũng đúng. nhưng thôi, lần sau nhớ là được

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

cập nhật. bỏ luôn chữ "lại" cũng được chấp nhận nhé

3 tuần trước