"Nói cho tôi anh ấy sống ở đâu!"

Dịch:Tell me where he lives!

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/diepphuthuan

tôi nghĩ câu trên nên như thế nầy: "tell me where does he live " thì được không? bạn nào biết giúp nhé. thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGCNG581522

đây là câu cảm thán, chứ có hỏi đâu mà phải where does

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Linda_Tran_91

Me too, I think "Tell me where does he live" is true?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hienhuy2

Mk cũng nghĩ v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/taantran1996

mình cũng nghỉ vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongBui622010

Đây là câu khẳng định nên không cần dùng trợ động từ do/does anh ạ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LaiLmVu

Trong một câu không có hai câu hỏi nên chia như bình thường.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGCNG581522

talk to me mà cũng không được là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongBui622010

Tell me where he lives. Nói cho tôi biết cái nơi anh ấy sống. Where là đại từ quan hệ, nối giữa Tell me và he lives

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbadinh93

"Say with me where he lives" được k cả nhà?? Thanks.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.