https://www.duolingo.com/nguyen32mayman

Tham gia lớp học càng đông càng vui ^_^

nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

cick vào link : https://dashboard.duolingo.com/ để vào lớp học của nguyen32mayman nhé ai vào và đăng kí xong sẽ nhận được 50 lingots

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoNguyenHaNgan

có tin được cái phần mà nhận được 50 lingots ko đó?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VoNguyenHaNgan

dzậy thì mik tham gia!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VoNguyenHaNgan

bn phải đưa email và tên lớp học chứ?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

này cho tớ vào với!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LQunhChu

lớp này học j đây bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

50 lingots của mình đâu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/fjnhkdrh

kết bạn với tớ đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giang2000

vào kiểu gì vậy ?

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.