Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman

Tham gia lớp học càng đông càng vui ^_^

nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

cick vào link : https://dashboard.duolingo.com/ để vào lớp học của nguyen32mayman nhé ai vào và đăng kí xong sẽ nhận được 50 lingots

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoNguyenHaNgan

có tin được cái phần mà nhận được 50 lingots ko đó?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VoNguyenHaNgan

dzậy thì mik tham gia!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VoNguyenHaNgan

bn phải đưa email và tên lớp học chứ?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

này cho tớ vào với!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LQunhChu

lớp này học j đây bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

50 lingots của mình đâu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/fjnhkdrh

kết bạn với tớ đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giang2000

vào kiểu gì vậy ?

2 năm trước