Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"His look is on me."

Dịch:Cái nhìn của anh ấy là dành cho tôi.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Her look is on me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

His look is on me có phải là thành ngữ ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

His look is on me, his look is on me

1 năm trước