https://www.duolingo.com/leminhdong900

Tính điểm trong duolingo

xin hỏi. nếu bây giờ mình làm bài thi, không làm từng phần nhỏ trong duolingo thì diem so có thấp hơn không. đang cày thi điểm với đứa bạn. ^_^

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 240

làm bài thi rút ngắn thì điểm thấp hơn làm từng bài, mình đã check rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leminhdong900

cám ơn nhé! ^_^

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.