https://www.duolingo.com/profile/leminhdong900

Tính điểm trong duolingo

xin hỏi. nếu bây giờ mình làm bài thi, không làm từng phần nhỏ trong duolingo thì diem so có thấp hơn không. đang cày thi điểm với đứa bạn. ^_^

September 17, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

làm bài thi rút ngắn thì điểm thấp hơn làm từng bài, mình đã check rồi

September 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/leminhdong900

cám ơn nhé! ^_^

September 18, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.