https://www.duolingo.com/bangdv

Thêm cấp độ mới.

Tôi đã học xong cây ngôn ngữ nhưng chỉ tới cấp độ 11. Xin cho hỏi sau cấp độ 11 còn cấp độ nào khác không? Và làm thế nào để tiếp tục các cấp độ mới?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Andiep227

Hiện tại cấp độ đạt đến 25 nhé bạn, bạn có thể vào phần nâng cao kỹ năng để làm để tiếp tục tăng cấp độ :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bangdv

Oh, Thanks Andiep227

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.