Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had poor results this year."

Dịch:Tôi đã có những kết quả tồi năm này.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/iloveyou_712

tôi đã có những kết quả nghèo nàn năm nay? Sao mà sai Ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quanghao98

phát âm như resort ấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thangdutoan2016

Tôi cũng dịch là nghèo nàn. Vì poor nghĩa chính là nghèo mừ. Để từ từ rồi ad sửa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giatinh

Chán

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Dùng "nghèo nàn" vẫn chưa được chấp nhận nhỉ.

1 năm trước