Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người con gái của tôi chơi ở bãi cát."

Dịch:My daughters play in the sand.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanghao98

chơi ở trong cát à??

3 năm trước