Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ở trước sở thú."

Dịch:I am in front of the zoo.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kimdungngu

Trả lời đúng sao cứ nói là sai hoài vậy Cú yêu dấu...

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/sang840946

dumg ma

5 tháng trước