Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thaokhe

"Where did you see that radio?"

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio, where did you see that radio,

1 năm trước