Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I know how to read."

Dịch:Tôi biết đọc.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sang.sko

Tôi biết đọc như thế nào cũng đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tint786047

How to là làm thế nào để. Ở đây dịch là tôi biết đọc nghe sao sao ây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Phải dịch là "tôi biết cách đọc" mới chuẩn :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoa20

tôi biết cách đọc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/11tung123

"I know read" thế được hk ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Không hợp lý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_DuongHaAn_

Tôi biết đọc như thế nào là sai à?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Tôi biết cách đọc đúng hơn chứ, sao lại sai nhỉ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmCngMinh

Tôi biết cách để đọc cũng đúng nghĩa tiếng Việt mà nhỉ?

3 tuần trước