Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bốn mươi bảy năm"

Dịch:Forty-seven years

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranle971018

tao cho dung roi ma no keu sai

1 năm trước