"Bốn mươi bảy năm"

Dịch:Forty-seven years

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranle971018

tao cho dung roi ma no keu sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.