Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I remember the director's answer."

Dịch:Tôi nhớ câu trả lời của giám đốc.

0
2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamVuak521996

Tôi nhớ câu trả lời của giám đốc.

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

nhớ để làm gì

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/SadGirl...

^_^

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/bao254313

Director ...

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/leviethung1995

Director tưởng là đạo diễn nhỉ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/QunhNh868667

Từ này có 2 nghĩa nha bạn

0
Trả lời1 tháng trước