Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"cái cân"

Dịch:The scale

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trungnth

Từ này nên dịch là "tỉ lệ" thì chính xác và thường được sử dụng hơn trong ngôn ngữ khoa học.

2 năm trước