"cái cân"

Dịch:The scale

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trungnth

Từ này nên dịch là "tỉ lệ" thì chính xác và thường được sử dụng hơn trong ngôn ngữ khoa học.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.