"Anh ta ký tờ giấy."

Dịch:He signs the paper.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

He signs the sheet of paper.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SclyXT
1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1050

Me too

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.