Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta ký tờ giấy."

Dịch:He signs the paper.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

He signs the sheet of paper.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

Me too

2 năm trước