https://www.duolingo.com/kimthu96

học trên duolingo

tại sao học một nửa rồi không học được nữa ạ

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

ban hoi cai gi la vay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhtoan3b

xs

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

ai cho bạn 11 lingot thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhCong
AnhCong
 • 25
 • 9
 • 30

Cụ thể chút đi bạn?

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.