Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đôi giày."

Dịch:A pair of shoes.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/songthuan08

The pair of shoes --> sai :(

Nếu là "Một đôi giày" thì mình đã dùng A thay cho the rồi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethanhhai94

the couple of shoes?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhkiu18

Không được nà ://

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Cuong197745

tại sao "the pair of shoes" lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

a couple of shoes kaka

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhkiu18

Có một đâu mà thêm 'a' chán nhở

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/caochien

Mình cũng thấy thế nếu là "một đôi giày" thì phải là "A pair of shoes" chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

A pair of shoes, a pair of shoes, a pair of shoes, a pair of shoes, a pair of shoes, a pair of shoes, a pair of shoes

1 năm trước