"Họ đáng lẽ đã viết câu chuyện đó rồi."

Dịch:They would have written that story.

3 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.