"Cô ấy cho anh ấy xem những đôi giầy."

Dịch:She shows him the shoes.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynHiYn6

Tại sao vậy....???? Sao chọn đúng rồi mà cứ "bạn đã nhớ một trong các giải pháp này" là sao. Tôi cần một lời giải thích. Rất nhiều lần rồi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Là vì một câu có thể có nhiều hơn một đáp án đúng. Trong trường hợp đó, bạn phải chọn tất cả các đáp án đúng mới được tính điểm, còn nếu chọn thiếu coi như câu đó bạn làm chưa chính xác (:

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuoc179475

trước đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số it thêm s vào động từ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tjtj2015

Khong hiu noi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh62441

Hổng hỉu hà - _ -

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hugokeo
hugokeo
 • 25
 • 7
 • 5
 • 5

mình cũng bị như thế nhưng lúc sau làm lại câu đấy thì đúng. Ko hiểu nổi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes, She shows him the shoes

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.