"You need to do this yourselves."

Dịch:Các bạn cần tự mình làm việc này.

September 20, 2015

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/theretofore

bạn cần làm điều này một mình ko dc à

August 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ShyIvyClarke

Ở cuối câu có "Yourselves" nên sai ở chỗ "bạn" rồi @theretofore

March 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tsunablake

"You need to do this BY yourselves" cho mình hỏi tại sao không có By ạ?

September 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anakin112

bạn cần chính mình làm điều này

November 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngBNguyn

Cho minh hỏi chữ các chỗ nào

September 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VQunh614755

Yourselves số nhiều nghĩa là các bạn đó bạn Đông Bá Nguyễn

April 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nhung514564

Chỗ yourselfs có s

October 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kkun39

Tùy trường hợp mà chữ 'fs' và 'fes' cuối từ sẽ chuyển thành ves nhé

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/EnVy1989

bạn phải tự làm điều này

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VQunh614755

Mình dịch Các bạn nên tự làm lấy một mình sai .hic hic

April 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án đi

May 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án đi

June 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/bWjaQ20B

Bạn cần tự mình làm việc này

January 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.