Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn xem lưỡi của bạn."

Dịch:I want to see your tongue.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaweiNg

Câu này hay đó :))))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thao980826

Sao watch ko được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/EnDeeViet

If you know what i mean :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

what is your purpose?

10 tháng trước