"Tôi muốn xem lưỡi của bạn."

Dịch:I want to see your tongue.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaweiNg

Câu này hay đó :))))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thao980826

Sao watch ko được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/EnDeeViet

If you know what i mean :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1051

what is your purpose?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.