"Αυτός μελετάει στη βιβλιοθήκη."

Μετάφραση:He is studying in the library.

πριν από 3 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/KIZa12

At the library?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/panagiotis_ts
panagiotis_ts
  • 25
  • 25
  • 20
  • 19
  • 19
  • 12
  • 10
  • 1294

Και τα δύο είναι σωστά. :-)

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.