Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She runs a big company."

Dịch:Cô ấy điều hành một công ty lớn.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienphcn710

lần đầu tiên thấy run nghĩa là điều hành :vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
  • 25
  • 22
  • 9
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1293

"I run a rope through a ring". Another meaning, can you translate this sentence :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Câu này hay, biết được thêm nghĩa khác của "run". Nếu câu này thêm giới từ into sau run thì ta sẽ hiểu sang 1 nghĩa khác: "She runs into a big company" = "cô ta chạy vào một công ty lớn".

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/duytan213

Make you a mistake easy. :))

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Cô ấy vận hành một công ty lớn có thể chấp nhận đươc chứ

2 tuần trước