"I have two cars."

Dịch:Tôi có hai chiếc xe hơi.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caochien

cars nghe như coats

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.