"Thewineisofgoodquality."

Dịch:Rượu có chất lượng tốt.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quylp

Mình không hiểu về cách dùng of ở đây cho lắm?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"is + of" = has

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5

Rượu vang có chất lượng tốt --> was right.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

but it's wrong. why Duo?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/vandungit

Metoo

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PbNgoc1

dùng chữ of ở đây có nghĩa gì vậy, đâu cần thiết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Mình dịch là rượu vang đúng mà sao k chấp nhận?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh

Chất: phẩm chất Lượng: khối lượng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.