Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The wine is of good quality."

Dịch:Rượu có chất lượng tốt.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quylp
quylp
 • 25
 • 35

Mình không hiểu về cách dùng of ở đây cho lắm?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 21
 • 19
 • 18
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 320

Rượu vang có chất lượng tốt --> was right.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/PbNgoc1

dùng chữ of ở đây có nghĩa gì vậy, đâu cần thiết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Mình dịch là rượu vang đúng mà sao k chấp nhận?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
 • 25
 • 10
 • 9
 • 19

Chất: phẩm chất Lượng: khối lượng

11 tháng trước