Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is an expensive brand."

Dịch:Đây là một nhãn hiệu đắt tiền.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chnh323134

"Đây là một thương hiệu đắt", thiếu mỗi chữ đỏ mà vẫn sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngKhnhNg2

Mình cũng bị vậy..tào lao ghê

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

"đây là một nhãn hàng đắt" thiếu chữ đỏ cũng sai :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chips_Tuxedo

Đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is an expensive brand, this is an expensive brand, this is an expensive brand, this is an expensive brand, this is an expensive brand, this is an expensive brand

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Mình nghĩ "đắt" cũng đủ nghĩa rồi. Sao phải bắt thêm chữ "tiền"? Ức chế thật!

1 tháng trước