Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đang nói chuyện về những cuốn sách."

Dịch:You are talking about the books.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

Saying k dc à? Ai giúp với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducanh2008

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggg mới đúng

2 năm trước