Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She opens the window."

Dịch:Cô ấy mở cửa sổ.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/uyyi3yi23yi

fekfe9

10 tháng trước