Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is there a way to prevent this?"

Dịch:Có cách nào để ngăn chặn điều này không?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dino2097

Anywe

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Câu này dịch là "có một cách để ngăn chặn điều này phải không? "

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Khanhnq7

Có cách nào để ngăn chặn điều này? vậy mà nó báo sai ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 17
  • 120

Như câu tiếng Việt đó, tôi nghĩ phải là: is there anyway... '. Mong response

4 tháng trước