Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is there a way to prevent this?"

Dịch:Có cách nào để ngăn chặn điều này không?

1
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dino2097

Anywe

1
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Câu này dịch là "có một cách để ngăn chặn điều này phải không? "

0
Trả lời3 tuần trước