"Isthereawaytopreventthis?"

Dịch:Có cách nào để ngăn chặn điều này không?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Câu này dịch là "có một cách để ngăn chặn điều này phải không? "

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Khanhnq7

Có cách nào để ngăn chặn điều này? vậy mà nó báo sai ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 25

Như câu tiếng Việt đó, tôi nghĩ phải là: is there anyway... '. Mong response

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.