"Is there a way to prevent this?"

Dịch:Có cách nào để ngăn chặn điều này không?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dino2097

Anywe

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Câu này dịch là "có một cách để ngăn chặn điều này phải không? "

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.