"Whohasthepower?"

Dịch:Ai có quyền lực?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thuan1999
Thuan1999
  • 22
  • 12
  • 6
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2

"Ai có quyền"cũng được mà admin.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Câu của bạn có nghĩa không rõ ràng nên sai là đúng rồi. "Ai có quyền": "quyền" ở đây là quyền chơi, quyền nói, quyền tự do ... hay quyền gì????

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Không đồng ý với bạn ý này. Rõ ràng ngôn ngữ Việt không ai nói "Ai có quyền lực?". Nghe không tự nhiên!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet.21

Ai có quyền lực

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet.21

DchdhbdBahzb

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

B

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Power : sức mạnh , quyền lực , nguồn lực .

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Who has the power ? Ai có sức mạnh cững đc đúng ko ? Nhưng tùy trường hợp mình mới dùng nghĩa nào cho thích hợp

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.