Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This baby has black hair."

Dịch:Em bé này có tóc đen.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngocthoa68

Tôi dịch: bé này co tóc đen. Sao bị sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"đứa trẻ này có mái tóc màu đen" k được sao? :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This baby has black hair, this baby has black hair, this baby has black hair, this baby has black hair, this baby has black hair, this baby has black hair, this baby has black hair

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Giờ mới biết thì ra "em bé" và "đứa trẻ" là khác nhau rất xa... Xàm wần thật!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVn250037

Đúng vậy

5 ngày trước