1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Man må ikke løpe med en saks…

"Man ikke løpe med en saks!"

Translation:One must not run with scissors!

September 23, 2015

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Ronios

"La meg se hva du har!" -"En kniv!" -"Nei!"

Reminded me of that vine :P

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.