Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Her husband would have opened the letter."

Dịch:Chồng của cô ấy đáng lẽ đã mở bức thư.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buitruongson02

chắc thư tình ông nào gửi đây mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdaicacute

đáng nhẽ và đáng lẽ ???? khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/wuyson123

câu này quá dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/wuyson123

easy như một trò đùa thôi các bạn à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Chồng chị ấy cũng được

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thai921645

Sao lá thư với bức thư lại khác nhau

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Her husband would have opened the letter

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/MrDat17

Chồng của chị ấy đáng lẽ đã mở lá thư rồi. Sai

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/thophan11

chồng chị ấy cũng sai sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthang84

Câu này nghe như dở hơi ấy nhỉ? Sử dụng trong ngữ cảnh như thế nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Câu này nói trong bối cảnh thực tế là chồng cô ấy đã không mở bức thư.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Peter224544

có thấy gì đâu

2 năm trước