Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Her husband would have opened the letter."

Dịch:Chồng của cô ấy đáng lẽ đã mở bức thư.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buitruongson02

chắc thư tình ông nào gửi đây mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdaicacute

đáng nhẽ và đáng lẽ ???? khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ben10910114

câu này quá dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ben10910114

easy như một trò đùa thôi các bạn à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Chồng chị ấy cũng được

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thai921645

Sao lá thư với bức thư lại khác nhau

6 tháng trước