"Mẹ của tôi đã nói chuyện với giáo viên."

Dịch:My mother has spoken to the teacher.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jason797070

My mother has spoken with teacher . được không mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

"My mother has spoken with THE teacher." thì OK nhé bạn!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.