1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have never seen a volcano."

"I have never seen a volcano."

Dịch:Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa.

September 24, 2015

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ngothekien1985

Tôi chưa từng thấy một ngọn núi lửa. Dịch như vậy nghe nó thân thương hơn :))


https://www.duolingo.com/profile/HunhTn7

Tiếng Việt không dùng chữ "đã" với "chưa từng" bởi bản thân "chưa từng" đã bao hàm từ quá khứ tới giờ.


https://www.duolingo.com/profile/tanhp

Tôi đã chưa bao giờ thấy một cái núi lửa Sao lại saiiiii ?????


https://www.duolingo.com/profile/ducnha2007

Nghe là tôi chưa bao giờ nhìn thấy mộ ngọn núi lửa sẽ hay hơn


https://www.duolingo.com/profile/boby2009

toi chua bao gio thay mot cai nui lua khong duoc a


https://www.duolingo.com/profile/GalaxyDragon800

Sao để avatar là dancing line vậy?


https://www.duolingo.com/profile/Thu846962

Tôi chưa nhìn thấy núi lửa bao giờ -> sai haizz


https://www.duolingo.com/profile/NcsMnP

Đến gần núi lửa mà lúc đó nó phun trào có mà lên gặp chúa trời ấy :)


https://www.duolingo.com/profile/bamboo1530

Tôi đã chưa nhìn thấy một ngọn núi lửa bao giờ cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/vvnkhi6

I have never thì ko thể có từ đã được. Htht mà


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Nếu khi chúng ta nhìn thấy núi lửa thì ... bỏ chạy!!!! hay chưa kịp nói gì...@@


https://www.duolingo.com/profile/LLH2945

không có người Việt Nam nào nói :"Tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa." hết ak...


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen465854

Tai sao co have O day nhi


https://www.duolingo.com/profile/TonNguynQu7

"Tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa" nghe hơi ngang


https://www.duolingo.com/profile/tuta20215

Tôi trả lời lời đúng sao nói không Là Sao?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.