Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have never seen a volcano."

Dịch:Tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa.

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngothekien1985

Tôi chưa từng thấy một ngọn núi lửa. Dịch như vậy nghe nó thân thương hơn :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tanhp

Tôi đã chưa bao giờ thấy một cái núi lửa Sao lại saiiiii ?????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducnha2007
ducnha2007
  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Nghe là tôi chưa bao giờ nhìn thấy mộ ngọn núi lửa sẽ hay hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/usa213182

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

Tiếng Việt không dùng chữ "đã" với "chưa từng" bởi bản thân "chưa từng" đã bao hàm từ quá khứ tới giờ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thu846962

Tôi chưa nhìn thấy núi lửa bao giờ -> sai haizz

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Đến gần núi lửa mà lúc đó nó phun trào có mà lên gặp chúa trời ấy :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/boby2009

toi chua bao gio thay mot cai nui lua khong duoc a

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/boby2009

U dung

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/bamboo1530

Tôi đã chưa nhìn thấy một ngọn núi lửa bao giờ cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vvnkhi6

I have never thì ko thể có từ đã được. Htht mà

8 tháng trước