Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HayThayDoiDi

Hell me.please

Ngày streak nghĩa là như thế nào mọi người

0
2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thihonggf

là mỗi ngày bạn phải được chỉ tiêu nếu 1 ngày bạn không vào sẽ bị trừ hết streak quay về 0 streak

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ukulelengochxh

là số ngày liên tiếp mà bạn tham gia duo

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HayThayDoiDi

thank yous

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ukulelengochxh

you are welcome !

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HayThayDoiDi

nice to meet you! Can you help me improve English.Ok

0
Trả lời2 năm trước