https://www.duolingo.com/HayThayDoiDi

Hell me.please

Ngày streak nghĩa là như thế nào mọi người

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thihonggf

là mỗi ngày bạn phải được chỉ tiêu nếu 1 ngày bạn không vào sẽ bị trừ hết streak quay về 0 streak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ukulelengochxh

là số ngày liên tiếp mà bạn tham gia duo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HayThayDoiDi

thank yous

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ukulelengochxh

you are welcome !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HayThayDoiDi

nice to meet you! Can you help me improve English.Ok

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.