Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy cắt bánh sandwich."

Dịch:He cuts the sandwich.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ariesledger

Sao lại cần có the vậy

2 năm trước