"Anh ấy cắt bánh sandwich."

Dịch:He cuts the sandwich.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ariesledger

Sao lại cần có the vậy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.