"Anh ấy cắt bánh sandwich."

Dịch:He cuts the sandwich.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ariesledger

Sao lại cần có the vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 4
  • 3

Vì sandwich là noun và từ này phải thêm the nhé. Theo mk nghĩ là như thế thôi!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaXQRo

He cuts sandwich cake. Không đúng. @@

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.