Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is not necessarily personal."

Dịch:Nó không nhất thiết là cá nhân.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranAnh46

"nó không cần thiết phải riêng" sao lại bị sai vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 8

Bạn này dịch hay hơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
 • 25
 • 24
 • 11
 • 243

Oa ... Hơn 600 ngày streak. Bạn chắc là người Việt có ngày streak dài nhất nhỉ?!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
 • 23
 • 13

It is necessarily personal

4 tháng trước