Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy bố trí sân khấu."

Dịch:He sets the stage.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuynNguyn193268

Khi nào có the vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh862732

Arrange: tại sao không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Buu_kid

" He arranges the stage " tại sao lại ko được ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLuan89

set up k được sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhungmai6
1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngQ19

arrange ? Is it ok ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhN331784

Mình thấy :"He arranged the stage." cũng đúng mà! Mình bấm vậy mà nó nói sai:((((

9 tháng trước