Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con trai của tôi là một nhà báo."

Dịch:My son is a journalist.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinNgoc

Newsman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungtl9x

Tại sao câu mình sai: My son is a newsman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/aougly
aougly
  • 25
  • 51

Repoter?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuinhThanh

My son is a access. Why it is ok? It has journalist

3 tháng trước