"Con trai của tôi là một nhà báo."

Dịch:My son is a journalist.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinNgoc

Newsman

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chungtl9x

Tại sao câu mình sai: My son is a newsman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/aougly
  • 25
  • 79

Repoter?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuinhThanh

My son is a access. Why it is ok? It has journalist

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/QT26032009

Trời ơi là trời

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.